Kerk

Bijbel wijzer met linken naar de Nieuwe Bijbelvertaling (op de NBV site kan ook naar de tekst in de Bijbel in Gewone Taal  BGT gekeken worden): Bijbel_Wijzer_NBV

Bijbel wijzer met linken naar de Herziene Statenvertaling (op de HSV site kan door op het vers nummer te klikken ook de oorspronkelijke tekst gezien worden Statenvertaling en Hebreeuws/Grieks: Bijbel_Wijzer_HSV

Teksten voor het pastoraat met linken naar de Nieuwe Bijbelvertaling (op de NBV site kan ook naar de tekst in de Bijbel in Gewone Taal  BGT gekeken worden): Teksten_voor_pastoraat_NBV of Teksten_voor_pastoraat_BGT

Bijbel wijzer met linken naar de Herziene Statenvertaling (op de HSV site kan door op het vers nummer te klikken ook de oorspronkelijke tekst gezien worden Statenvertaling en Hebreeuws/Grieks: Teksten_voor_pastoraat_HSV

Bijbel Woord Bingo

Belijdenis geschenk uit 1905:  Bevestigings_Herinnering_

april_1905

Kerkbeschrijving uit 1945 kerk_historie_uit_2_aug_1945

Tekening van de grafzerken in 1945 op 2 foto’s 

Kerkbeschrijving alles behalve kaal (?2000?)

Recente tijdelijke beschrijving van de Grote Kerk: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Symboliek gebrandschilderd glas in het koor: Nederlands, Engels, Duits, Frans